blogger pi calculator
 

הסתברות

תורת ההסתברות באה לתת פיתרון לאחת הבעיות המרכזיות שכל אחד מאיתנו חובה ביום יום - האי ודאות.
כמעט בכל תחום בחיינו אנחנו נתקלים בהרגשה של חוסר וודאות. זאת יכולה להיות תוצאה
של משחק כדורגל, שווי של מניה או סתם, האם מחר ירד גשם.
אמנם אנחנו באמת לא יודעים, אך בכל זאת, אנחנו יודעים מה סביר שיקרה. לדוגמה, אם אנחנו בקיץ
אז סביר שלא ירד מחר גשם, אבל את הוודאות המדויקת, אין לנו.
תורת ההסתברות לוקחת את העיניין של "הסביר" צעד אחד קדימה ויודעת לתת
כמות מדיוקת של מידת הוודאות.
מידת ההסתברות תהיה מספר בין 0 ל 1 כך שמשמעותו של מאורע בהסתברות 0 היא שהוא לא יכול
להתרחש. ומאורע בהסתברות 1 יתרחש בוודאות.

כדי להבין את תורת ההסתברות צריך תחילה להגדיר ניסוי.
הניסוי הוא כל דבר שיכול להיות לא תוצאות אפשריות, נהוג לקרוא לכל תוצאה אפשרית מאורע
לדוגמה: ניסוי יכול להיות הטלת קוביה או בדיקה אם ירד מחר גשם.
לכל ניסוי יכולות להיות מספר מאורעות אפשריות ונהוג לשייך לכל מאורע תוצעה מספרית.

לדוגמה
בהטלת הקוביה, למספר שיתקבל יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6
ובבדיקה אם מחר יהיה גשם, המשתנה המספרי יכול להיות כדלכמן:
0 - לא יהיה גשם ו 1 - כן יהיה גשם.


למשתנה שהגדרנו נקרא משתנה מקרי.
קבוצת כל התוצאות האפשריות שהמשתנה המקרי יכול לקבל תקרה מרחב המדגם של הניסוי.