blogger pi calculator
 

מה זאת מדידה

בצורה הכי פשוטה. מדידה היא התאמה בין תכונה מסוימת לבין ערך מספרי.
למעשה במדידה יש לנו שתי קבוצות:
  • קבוצת הנתונים שאותם אנחנו מודדים.

  • קבוצת התוצאות האפשריות לכל נתון.
כאשר אנו מודדים אנחנו לוקחים נתון מקבוצת הנתונים ומתאימים לו ערך מקובוצת התוצאות.

דוגמאות

  • כאשר אנחנו מודדים גובה של ילד, אנחנו בעצם מתאימים לתכונה - גובה, ערך מספרי- 1.5

  • כאשר אישה שואלת את בעלה כמה הוא אוהב אותה מ1 עד 10.
    היא לוקחת את התכונה - אהבה, ומתאימה לה ערך מספרי.
בשני הדוגמאות האלה ראינו שימוש במדידה. מה שחשוב לזכור במדידה, הוא שבמידה ויש לשני פריטים שזהים מבחינת התכונה הנמדדת
הם צריכים לקבל את אותו ערך מספרי.
לדוגמה, אם יש לשני ילדים את אותו גובה, לא יתכן שנקבל שתי תוצאות מדידה שונות. זהו עיקרון טריוואלי אך יש לזכור אותו.